Bakgrund till MatJordens dag

Det finns en mängd mässor och event som riktar sig enbart till lantbruket samt enkom för livsmedelskonsumenter och restaurang & storhushåll. Före MatJordens dag var det ingen som gjorde kopplingen mellan dessa båda intressen – trots att de är helt beroende av varandras existens. Under närmare 25 år har grundarna som också är lantbruksföretagare arbetat parallellt inom livsmedelsindustrin på alla tänkbara positioner i både stora och små företag. Vi har ofta frågat oss varför det skapat förvåning med en bonde i livsmedelsindustrin.

Tanken från början har varit att knyta ihop nutidens moderna lantbruk, livsmedelsproduktion och handel eftersom denna koppling helt försvunnit i debatten. Vi talade med flera av våra kontakter i de olika branscherna som hade liknande reflektioner, och bestämde att samla oss för att titta på möjligheterna till ett helhetsgrepp.

Vi ville på detta sätt synliggöra alla de eldsjälar, entreprenörer & produktutvecklare som finns i den stora traktorn som ligger framför dig på vägen, bakom steken i kyldisken, potatisen i lådorna, din favoritkorv, eller den där goda mjölken. Dessa åstadkommer de fantastiska produkter och varor som livsmedelshandeln sedan exponerar i sina butiker. Hela livsmedelskedjan sysselsätter ett mycket stort antal personer i Sverige, sedan tillkommer även maskinagenter och maskinproducenter i Sverige och Europa.

En mötesplats för lantbruk, livsmedel & lokal produktion.

ARRANGÖRER 2016 & 2017
Matjorden i Sverige AB | Bedriver lantbruk med företrädesvis spannmålsproduktion samt konsultverksamhet inom livsmedelsbranschen. Vi är i grunden två lantbruksföretagare som gått samman för att hitta en bättre lönsamhet och arbetskamrater. Vi brukar tillsammans ca 300 ha åker och har ca 350 ha skog.
BMK Uddevalla | 20 års erfarenhet av SM och VM arrangemang i motocross med upp till 25 000 besökare per år under 2 dagar.
Gullmarsbergs Säteri, Ägarfamiljen till gården där MatJordensdag gick av stapeln de första åren.

 

Kort info 2018 och framåt.

MatJordensdag planerades att arrangeras för tredje året 2019. En ny samarbetspartners som är tänkt för framtiden var tvungen att fokusera på sin kärnverksamhet 2019.

Under 2018 & 2019 befann sig Matjorden i Sverige under omställning till KRAV. Detta innebar för att inte förlora för mycket pengar att odling under omställningstiden inte investerades mer än absolut nödvändigt i personal och maskintimmar. Ersättningen under omställningstiden för producerade varor täcker inte kostnaderna för att ta fram dem.

I början av 2020 beslutade ägarfamiljen till Gullmarsbergs Säteri att man inte ville ha event på gården. Därför undersöks andra lämpliga platser med motsvarande miljö för framtida event. 2020 är ju som bekant även Covid-19 året.

Comments are closed.