Om Gullmarsbergs Säteri

Gullmarsbergs säteri är en vackert belägen gård som ligger på en udde i Gullmarsfjorden omgiven av åkrar och ett naturreservat med en av Sveriges nordligaste bokskogar. Gården har varit ett av Bohusläns större herresäten och byggdes av fältmarsalk, greve och generalguvernören Rutger von Ascheberg på 1600-talet. Gullmarberg har under åren haft olika ägare bland annat Gustavsbergsstiftelsen. Huvudbyggnaden har sett olika ut men 1947 valde dåvarande ägarna Nils och Maja Falk att restaurera gården till sitt ursprungliga skick.

Gullmarsbergs säteri byggnadsminnesförklarades 1977 och de förbättringar och moderniseringar som har gjorts har genomförts med försiktighet för att att låta den gamla stilen behållas. Det har alltid funnits en tradition att bruka markerna runt gården främst med inriktning på utsädesodling av korn och havre, höstvete och oljeväxter.

Comments are closed.